També hi ha el portalàmpares tradicional en forma de plat, que es pot adaptar a exterior o interior.
Podem fer el plat en diferents mides i colors.